Δωρεάν Αξιολόγηση Καμπάνιας Adwords/Facebook

Η προσφορά μας αναλυτικά

Χρησιμοποιώ τα κατάλληλα λεκτικά;

Έχεις ξεκινήσει μόνος σου ή σου έστησαν κάποια στιγμή στο παρελθόν μία καμπάνια στο Adwords ή στο Facebook και θέλεις να την αξιολογήσεις; 

Προσφέρουμε Δωρεάν Ανάλυση της ενεργοποιημένης Διαφήμισής σου, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

  1. Ανάλυση του γενικού στησίματος της πλατφόρμας
  2. Έλεγχος για την συνδεση και καλή λειτουργία των απαραίτητων εργαλείων Ανάλυσης (π.χ. Analytics, Search Console)dorean axiologisi adwords facebook
  3. Έλεγχος για την ύπαρξη και ενεργοποίηση τεχνολογιών Remarketing και Retargeting και ποιοτική αξιολόγηση
  4. Έλεγχος για την ύπαρξη και ενεργοποίηση τεχνολογιών Conversion Tracking (Καταγραφή "μετατροπών" ή καλύτερα Πωλήσεων) 
  5. Έλεγχος για την συχνότητα παραμετροποίησης και βελτιωτικών αλλαγών
  6. Αξιολόγηση Υπαρχόντων αποτελεσμάτων
  7. Αξιολόγηση δομής των διαφημιστικών λογαριασμών (Accounts)
  8. Αξιολόγηση του στησίματος των διαφημιστικών Ενεργειών συγκριτικά με την Εμπορική Πολιτική που θέλετε να ασκήσετε
  9. Σας παραδίδουμε αναλυτική αναφορά με τα ευρήματα

Η Aνάλυση  των Διαφημιστικών Καμπανιών σε Adwords και Facebook Ads προϋποθέτει την κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης των λογαριασμών.

Συμπληρώστε την φόρμα Επικοινωνίας δεξιά, για να εξετάσουμε Δωρεάν την Αποδοτικότητα των Ενεργειών σας. 

Τα σχόλια είναι κλειστά.