Έρευνα από την Εθνική Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ψηφιακές υποδομές και την επίπτωσή τους στην κερδοφορία, την εποχή της κρίσης

Στην Unbelt.gr πιστεύουμε ότι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν εκμεταλλεύονται τα ψηφιακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την επιβίωση και ανάπτυξή τους. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία έρευνα από την Εθνική Τράπεζα για το ψηφιακό επίπεδο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα της κρίσης. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την θέση μας. Ας αναλύσουμε μερικά από αυτά.

Business research word cloud in a tablet

Λόγοι χρήσης Internet στο ευρύ κοινό

Θα ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά ευρήματα της έρευνας και προχωρώντας θα εστιάζουμε στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Αρχίζουμε λοιπόν από τους λόγους της χρήσης του Ιντερνετ στην Ελλάδα συγκριτικά με την Ε.Ε.

Κυριότεροι λόγοι χρήσης Ιντερνετ στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Σε όλους τους τομείς που εξετάστηκαν υπάρχει υστέρηση συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Ωστόσο, σε δύο σημαντικές κατηγορίες, την ηλεκτρονική τραπεζική και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η υστέρηση είναι πολύ μεγαλύτερη.

Χρειάζεται βαθύτερη έρευνα για την διερεύνηση των αιτιών. Οι Έλληνες δείχνουν να φοβούνται υπερβολικά τις οικονομικές τους συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε κάποιο σημαντικό γεγονός στο παρελθόν που τους κάνει τόσο επιφυλακτικούς. Με αυτή την οπτική, η υποχρεωτική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και οι υποχρεωτικές συναλλαγές με το Δημόσιο μέσω διαδικτύου, θα μπορούσαν να βοηθήσουν να περιοριστεί αυτή η τεχνοφοβία που καταγράφεται.

Σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, μία εταιρία που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω ενός e-shop θα πρέπει να συμπεριλάβει σχεδόν υποχρεωτικά την αντικαταβολή ως μέθοδο πληρωμής, αφού από ότι φαίνεται, οι καταναλωτές δεν έχουν την διάθεση να πληρώνουν ηλεκτρονικά.

 

Ηλεκτρονικές Πωλήσεις Ελλάδα – Ε.Ε.

Επιχειρήσεις που κάνουν ηλεκτρονικές πωλήσεις B2B και B2C σε Ελλάδα και Ευρώπη ανά κλάδο

Εξίσου χαμηλά είναι το ποσοστό των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Τόσο σε πωλήσεις προς καταναλωτές, όσο και σε πωλήσεις προς επιχειρήσεις, η υστέρηση της Ελληνικής αγοράς είναι μεγάλη. Τα ποσοστά των ηλεκτρονικών πωλήσεων κατά την άποψή μας είναι γενικά χαμηλά ακόμη και στον μέσο όρο της Ε.Ε., αν συνυπολογίσει κανείς τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών αγορών.

Πιστεύουμε ότι η γενικότερη συνεισφορά των ηλεκτρονικών καναλιών δεν είναι αυτή που καταγράφεται στις πωλήσεις. Το πιθανότερο είναι ότι πολύ περισσότερος κόσμος ενημερώνεται online αλλά προβαίνει στην τελική αγορά των αγαθών από τα συμβατικά κανάλια πώλησης.

Θέλουμε να κάνουμε δύο προβλέψεις. Πρώτον, η διαφορά φάσης της Ελληνικής αγοράς, όπως έχει δείξει η ιστορία, αργά ή γρηγορότερα θα εξανεμιστεί. Δεύτερον, ο κλάδος του Τουρισμού που επιπρόσθετα πάνω του βασίζονται οι περισσότερες ελπίδες ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, είναι ένας τομέας που έχει τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης. Αυτό βασίζεται όχι μόνο στην υστέρηση της ελληνικής αγοράς, αλλά και στην μεγάλη συγκριτικά υπεροχή του συγκεκριμένου κλάδου έναντι άλλων στην Ευρώπη συνολικά.

Είναι εύκολη η εξήγηση. Ο Τουρισμός, ως “καθαρή” υπηρεσία αξιολογείται πιο αξιόπιστα από τους ίδιους τους ανθρώπους που την χρησιμοποιούν. Άρα, η ευκολία κριτικής και αξιολόγησης από τους ίδιους τους χρήστες, στα online εργαλεία του Διαδικτύου, είναι σημαντικός παράγοντας της τελικής απόφασης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι όσες ελληνικές εταιρίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του Τουρισμού, επιβάλλεται να μπουν δυναμικά στα ψηφιακά εργαλεία, δεδομένου ότι ακόμη κι ο εγχώριος ανταγωνισμός είναι ακόμη σχετικά μικρός.

Ηλεκτρονικές Αγορές Ελλάδα – Ε.Ε.

Επιχειρήσεις που κάνουν ηλεκτρονικές αγορές - Ελλάδα και ΕΕ

Αλλά και στις ηλεκτρονικές αγορές από τις επιχειρήσεις, υπάρχει μεγάλη υστέρηση όπως διαπιστώνεται από το παραπάνω διάγραμμα. Βλέπουμε επίσης ότι όσο πιο μεγάλες είναι οι επιχειρήσεις, τόσο περισσότερο πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε. Η μελέτη των αριθμών καταδεικνύει επίσης τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία, αφού αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε., αφού το συνολικό ποσοστό μετακινείται ελάχιστα από το ποσοστό των ΜμΕ, παρότι τα απόλυτα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα για τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Ελλάδα – Τομείς της Οικονομίας και υιοθέτηση Ψηφιακού Marketing

digital marketing στην Ελλάδα ανά τομέα

 

Περνώντας σιγά σιγά στα πιο ενδιαφέροντα -για εμάς- θέματα, βλέπουμε το ποσοστό υιοθέτησης ψηφιακού μαρκετινγκ από τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά κλάδο. Η συγγένεια μεταξύ digital marketing και Πληροφορικής φαίνεται από την πρωτιά των εταιριών πληροφορικής στην υιοθέτηση πολιτικών ψηφιακού μάρκετινγκ από τον τομέα.

Εντύπωση προκαλεί η υπεροχή του Χονδρικού εμπορίου έναντι της Λιανικής και για μία ακόμη φορά η πολύ χαμηλή εμπλοκή του κλάδου του Τουρισμού σε πρακτικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Εδώ υπάρχει χαμένο δυναμικό για ανάπτυξη και αυτή είναι μία ανισορροπία που σύντομα θα εκλείψει, κατά την άποψή μας.

Ενδιαφέρον αποτελεί η υιοθέτηση digital marketing σε ποσοστό 10% από ελεύθερους επαγγελματίες, παρότι εξ’ ορισμού ο κλάδος αποτελείται από πολύ μικρές (προσωπικές σε πολλές περιπτώσεις) εταιρίες.

 

Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η επίδρασή τους στις πωλήσεις

Αρχίζουμε και μπαίνουμε στα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας. Στο παραπάνω γράφημα αναλύεται το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και το αντίστοιχο ποσοστό πωλήσεών τους.

Ενδιαφέρον δείχνουν τα δύο ακραία δείγματα: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν κανένα εργαλείο αποτελούν το 34% του δείγματος και επιτυγχάνουν το 14% των πωλήσεων, δηλαδή πολύ χαμηλότερα από το ποσοστό που κανονικά τους αναλογεί.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, αποτελούν το 18% των επιχειρήσεων αλλά πραγματοποιούν το 52% των πωλήσεων. Το υπόλοιπο ποσοστό το μοιράζονται επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν λιγότερα ψηφιακά εργαλεία.

Η αλληλεξάρτηση των δύο παραγόντων είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού. Όσο περισσότερο οι επιχειρήσεις υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες, τόσο περισσότερες πωλήσεις πραγματοποιούν. Αυτές που έχουν καθυστερήσει να “μπουν στο παιγχνίδι”, ήδη αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν τις υπόλοιπες σε όρους πωλήσεων.

 

Ανάπτυξη: Με και χωρίς ψηφιακή επένδυση

Συνεισφορά ψηφιακής επένδυσης στις πωλήσεις, συνολικά και ανά κλάδο

Η Ελληνική οικονομία από το 2008 μέχρι το 2014 έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο της δυναμικής της. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Αυτό που είναι όμως σημαντικό στο παραπάνω γράφημα είναι το γεγονός ότι οι εταιρίες που επένδυσαν στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών είδαν 18% μικρότερη μείωση των πωλήσεών τους συγκριτικά με αυτές που δεν είχαν τα ίδια ψηφιακά εργαλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ωφέλεια αυτή παρουσιάζεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κυμαίνεται από 16% ως 19%. Είναι εύκολα κατανοητό για ποιον λόγο οι κατασκευές επλήγησαν περισσότερο από τις υπηρεσίες για παράδειγμα, αλλά είναι εξίσου εύκολα διαπιστώσιμο πόσο περισσότερο ανθεκτικές ήταν οι επιχειρήσεις που φρόντισαν να επενδύσουν σε ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Οι επιπτώσεις στο περιθώριο κέρδους στην κρίση στην Ελλάδα στις μικρομεσαίες επιχιερήσεις ανάλογα με τον κλάδο και την ψηφιακή τους υποδομή

Το ίδιο συμβαίνει και στο περιθώριο κέρδους. Παρατηρήστε τις διαφορές στην επίδοση των επιχειρήσεων σε τρεις διαφορετικούς τομείς της οικονομίας αναλόγως με την ψηφιακή τους επένδυση. Ειδικά στον βιομηχανικό κλάδο, όσες επιχειρήσεις υστέρησαν, πέρασαν σε αρνητικό περιθώριο κέρδους, δηλαδή λειτουργούσαν με ζημίες. Αντίθετα, οι “ψηφιακές”  επιχειρήσεις παρουσίασαν άνοδο των margin τους, ακόμα και μέσα στην κρίση!

Ακόμη και στην χειρότερη περίπτωση, είναι πολύ διαφορετικό για μία επιχείρηση να αντέξει μία μείωση του περιθωρίου κέρδους κατά 7% συγκριτικά με μία καταβαράθρωση της τάξεως του 25% όπως συνέβη στο εμπόριο.

 

Συνεισφορά της ψηφιακής επένδυσης στην κρίση (2008-2014) από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συνολικά στις ΜμΕ, το περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες για τις “ψηφιακές” εταιρίες, ενώ κατά 13 μονάδες στις πιο “παραδοσιακές”.

Βλέπουμε ότι τόσο σε όρους margins όσο και σε όρους πωλήσεων, οι επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία μπορεί να προσδώσει σημαντικά πλεονεκτήματα στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και μπορεί να αποτελεί την διαφορά ανάμεσα στην επιβίωση, την καταστροφή ή την ευημερία! Υπάρχουν κλάδοι, όπως ο Τουρισμός που μπορούν να ωφεληθούν πάρα πολύ από την χρησιμοποίηση νέων εργαλείων και αυτό θα βοηθήσει παράλληλα και την εξωστρέφεια της εθνικής Οικονομίας.

Η έρευνα δείχνει ότι η επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες από τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δαπάνη, αλλά ως εργαλείο επιβίωσης και ανάπτυξης. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το pdf με ολόκληρη την έρευνα, από εδώ.

Σου άρεσε το άρθρο; Γιατί δεν γράφεσαι για να μην χάσεις το επόμενο;


Σχολιάστε...